CONTACT

Urban Innovations

De Haagse Hogeschool
Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving, locatie Delft
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft

urbinn@hhs.nl

Voor onderwijsmogelijkheden neem contact op met:

Peter Menger
Tel.: 015 – 260 62 41
E-mail: P.Menger@hhs.nl

Peter Menger werkt als docent bij de Betafactory en is verantwoordelijk voor het onderwijs rondom de mobiliteitsprojecten aldaar. Opgeleid als technisch natuurkundige heeft hij zich ontwikkeld in het ontwerpen en uitvoeren van projectonderwijs in z.g. krachtige leeromgevingen in het domein van de engineering. In dit soort omgevingen wordt in een realistische setting (authentiek), integraal, (technisch inhoudelijk èn 21st century skills èn persoonlijke ontwikkeling) duurzaam (op maat, specifiek) geleerd.

Lees verder

De belangrijkste kenmerken van de hier gerealiseerde omgeving zijn a) de samenwerking tussen studenten van technische en niet-technische opleidingen, b) studenten zijn afkomstig uit binnen- en buitenland (ook buiten Europa), c) teams bestaan uit studenten  uit het mbo en hbo, d) studenten volgen een minor, doen een stage of studeren af en e) externe opdrachtgevers. Studenten krijgen in dit soort omgevingen een grote verantwoordelijkheid voor hun werk- en leerprocessen maar ook de daarmee noodzakelijke vrijheid. De begeleiding op inhoud en proces is daarop aangepast. Studenten worden geassessed op technisch inhoudelijke prestaties, projectmatig samenwerken en reflectie op eigen functioneren.

Voor zakelijke mogelijkheden neem contact op met:

Bas Hilckmann
Tel: 06 18 42 27 50
E-mail: S.P.Hilckmann@hhs.nl

S.P. Hilckmann is sinds 2015 parttime hogeschooldocent in duurzame mobiliteit bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Climate & Management, en binnen de Betafactory de programmamanager van URBINN, aan de Haagse Hogeschool zowel in Den Haag als Delft. Hij is daarnaast zelfstandig ondernemer in duurzame mobiliteit en stedelijke bereikbaarheid. Met ruimte ervaring aan de publieke en de private kant van de mobiliteitsmarkt.

Lees verder

 Veelal innovatief aanpak en in zogenaamde PPS. Hij is enthousiast over ontwikkelingen binnen elektrisch, waterstof en autonoom rijden met aandacht voor last mile oplossingen als shuttles of slimme deelfietsen gekoppeld aan (H)OV en hubs. Expertise: gebieds-aanpak,regionale ontwikkelopgaven, samenwerking infra en vervoersystemen, smart mobility, M.a.a.S. en businessmodellen.