Voortgangsbericht URBINN

 In Nieuwsbericht

Tijdens het symposium van 28 september j.l.  zijn veel initiatieven uitgewisseld en hebben we afspraken met verschillende partijen gemaakt. In opvolging van 28 september zijn we verder gegaan met research & development vanuit de triple helix: educatie, bedrijfsleven en overheid.

Binnen De Haagse Hogeschool zijn we bezig om het URBINN-project te koppelen aan het kenniscentrum in oprichting: Global City’s. Hiermee wordt het voor URBINN eenvoudiger om betrokkenheid te krijgen bij alle opleidingen van onze hogeschool. Daarnaast is er op woensdag 16 november jl. een intentieovereenkomst getekend door de MRDH, gemeenten en kennisinstellingen op het werkpakket Rifkin Next Economy. Ook De Haagse Hogeschool tekende mee.

De ontwikkeling van “Autonomous Vehicle Last Mile” (AVLM) werd nadrukkelijk als onderwerp meegenomen. Dit betekent dat we met URBINN aansluiting zoeken bij deze ontwikkelingen. Aanwezig bij het tekenen waren de gemeenten Capelle, Schiedam, Rotterdam, Delft, Leiden, Rijswijk en Den Haag en ook de TU Delft.

Na het symposium zijn de opbrengsten uitgewerkt in deelprojecten. Op dit moment lopen er een 8-tal verschillende projecten onder de URBINN-vlag. Hierbij zijn 9 studenten betrokken uit 6 opleidingen. Deze deelprojecten en het projectleiderschap worden binnen De Haagse Hogeschool en Betafactory gestroomlijnd en afgestemd. Dit om de voortgang te behouden en later goed aan te kunnen sluiten bij verdere ontwikkelingen met externe partners. Een kleine update van de ontwikkelingen binnen de vijf thema’s van URBINN:

Autonoom rijden

 • Master-slave pilot en connected driving.
 • In opdracht van de Gemeente Den Haag werken Accenda en Betafactory aan een autonome rijdend vuilnisbak platform om zwerfafval in wijken te verminderen.
 • Het verder definiëren van de rollen en functies in autonoom rijden en techniek daarvan.
 • Als De Haagse Hogeschool zijn we in opdracht van de TU Delft begonnen met het ombouwen van een Renault Twizy naar een autonoom rijdend voertuig. Het gaat nu om voldoende funding te realiseren voor de high end smart sensors en ICT aanpassingen. Dit project zal vanuit de opleiding Mechatronica opgepakt gaan worden. De intentie is om half 2017 dit voertuig in te zetten voor een pilot in Delft, op en rond de Campus.
 • Tegelijkertijd gaat Betafactory met studenten de ontwikkeling doen van het fysieke platform voor een ‘AVLM’. Wederom in nauwe samenwerking met de TU Delft. In februari start de opleiding Werktuigbouwkunde met het in 20 weken tijd realiseren van een ontwerp naar een rijdend prototype.
 • Ons Formula Student team heeft afgelopen week een succesvolle eerste testrit uitgevoerd. Auto, accu’s en regelsystemen presteerden zonder problemen in deze rit. Het team gaat gemotiveerd verder om de raceauto in juli te laten racen op Silverstone in Engeland.

Constructie & Productie

 • Ontwerp TukTuk toegankelijkheid, nieuw ontwerp van het dak zal verder uitgewerkt en getest worden de komende periode om de toegankelijkheid te vergroten.
 • Ontwerp van een systeem in een aangepaste omgeving voor het veilig en snel vervangen of laden van accu-pakketten waardoor reikwijdte van een voertuig en TukTuk vergroot wordt en wat een positieve impact heeft op de business case.
 • Airconditioning koelen/verwarmen versus accucapaciteit.
 • De door Accenda en Betafactory ontwikkelde waterstofauto op basis van een Smart heeft afgelopen weken op verschillende beurzen laten zien dat het mogelijk is om energie te leveren. Komende weken is de systeemtest voor het complete waterstofsysteem waarna de auto ook kan gaan rijden.

Duurzaam Ontwerpen

 • Twee studenten van Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management gaan de komende tien weken in op de businesscase van AVLM. Het shuttlesysteem voor de last mile, de functionele eisen en wensen en vertaling naar voertuigkenmerken en elektrisch rijden.

Logistiek & Mobiliteit

 • Er zal een onderzoek opgestart worden naar de differentiatie in goederen- / personenstromen.
 • Opstarten van onderzoek naar carsharing concepten om een antwoord te vinden op de vraag waar de grootste kans ligt om een programma binnen Haaglanden op te starten, waarbij eigendom van de auto geen rol meer speelt.
 • Onderzoek naar de benodigde aanpassingen van de huidige regelgeving voor een 100% stadsvoertuig, omschrijving van uitzonderingspositie als verlengde van de reeds verleende uitzonderingen op de regelgeving.
 • Onderzoek naar alternatieve innovatieve oplossingen om het stadsverkeer terug te brengen.
 • Gemeente Den Haag heeft een vraagstelling geformuleerd m.b.t. slim personenvervoer rondom de Binckhorst.

Mens en Maatschappij

 • Onderzocht wordt op welke wijze de MRDH, gemeenten, kennisinstellingen en ondernemingen in consortiumvorm (welke partijen willen participeren) kunnen bijdragen aan de projecten onder de URBINN-vlag.  Gezocht wordt naar o.a. funding, opdrachtgeverschap, de mogelijkheid tot vorming van een testomgeving (bijv. Fieldlab). Hiernaast bestaat het voornemen tot de oprichting van een z.g. kennisbank ten behoeve van URBINN. Ook dit onderwerp wordt verder onderzocht.

Op 17 januari organiseert Betafactory de Projectenbeurs. Deze gelegenheid wordt gebruikt om samen met u te kijken naar de voortgang op projecten, partnership en vervolgprojecten. Wij willen dan echte samenwerkingsovereenkomsten met u sluiten voor één of meerdere deelprojecten. Noteer deze datum daarom vast in uw agenda! Heeft u al een voorkeur bij welk deelproject uw zich wil aansluiten? Maak deze dan nu al kenbaar aan het URBINN-projectteam. U ontvangt nog een officiële uitnodiging voor de Projectenbeurs. In de tussentijd zullen wij onze voortgang publiceren op deze website.

We hopen u op 17 januari te terug te zien op de Projectenbeurs!

Recent Posts