Verslag Symposium ‘Urban Innovations’

 In Nieuwsbericht

Door: Bas Hilckmann & Peter Menger

Op woensdag 28 september organiseerde de Betafactory van De Haagse Hogeschool in Delft het symposium ‘Urban Innovations’ rond het thema duurzame mobiliteit in de breedste zin van het woord. De thema’s: visie op mens & maatschappij in de context van mobiliteit in de toekomst, logistiek & mobiliteit, duurzame oplossingen, autonoom rijden en productietechnieken van toekomstige voertuigen stonden in het brandpunt van de aandacht van de aanwezigen.

Bas Hilckman, dagvoorzitter, begroette ongeveer tachtig vertegenwoordigers uit alle partijen van de triple-helix, d.w.z. onderwijs (docenten en studenten uit Delft, Den Haag en Rotterdam), ondernemers (vervoerders, transporteurs, dienstverleners met een eigen wagenpark) en overheid (gemeente Delft, Den Haag en Zoetermeer, Provincie Zuid-Holland en semioverheid uit de regio).

Voor de pauze gaven drie sprekers hun visie op mobiliteit vanuit verschillende perspectieven. Riender Happee vertelde over autonoom rijden zoals dat ontwikkeld wordt in het programma Automotive TU Delft. Gert de Visser besprak de regionale ontwikkelingen vanuit het gezichtspunt van de metropool Rotterdam – Den Haag. Tenslotte sloeg Peter van Vilsteren van Medux alarm omdat hij zich als ondernemer bedreigd voelt door de besluitvorming op gemeentelijk niveau die niet in de pas loopt met ontwikkelingen in de markt en de technologie en daardoor ondernemers frustreert.

Na de pauze gingen de deelnemers aan het werk. In vijf workshops rond bovengenoemde thema’s werden problemen en oplossingen, en kansen en bedreigen besproken die door middel van samenwerking in de triple-helix aangepakt zouden kunnen worden. De Betafactory heeft zichzelf de opdracht gegeven om als trekker te fungeren bepaalde thema’s rond mobiliteit in de regio op te pakken en die in het Learning Lab ‘Sustainable Mobility’ verder uit te werken. Dat doet het Learning Lab door haar studenten opdrachten uit te laten voeren voor de projectpartners van het Learning Lab.

In een paneldiscussie bleek dat de oogst uit de workshops zonder overdrijving gigantisch was. Daar kan voor jaren projectonderwijs en praktijkgericht onderzoek van gemaakt worden. Betrokken partijen spraken hun commitment uit om samen met De Haagse Hogeschool projecten te gaan uitvoeren.

De komende weken zullen gebruikt worden om deze stortvloed aan ideeën in goede banen te leiden. Projectvoorstellen zullen op hun potentie gescreend worden en partners (ondernemers, overheid) zullen benaderd worden voor verder uitwerking. Last but not least zal inbedding in de eigen organisatie gezocht worden.

Presentaties

Foto's

Recent Posts