The Customized
Last Mile

De Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) van De Haagse Hogeschool werkt als kennisinstelling al enige tijd samen met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsconcepten en autonoom vervoer door inzet van studenten en onderwijs.

Dit heeft geleid tot de succesvolle opzet van het LearningLab URBINN, een toegepast mobiliteitsprogramma met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de duurzame mobiliteitsstromen in stedelijk gebied, specifiek in Delft, en het ontwikkelen van brede en tegelijkertijd specialistische kennis op dit gebied.

De uitdagingen en de educatiemogelijkheden binnen URBINN zijn groot en divers. Daarmee zijn ook de kansen voor de betrokkenheid vanuit educatie bijzonder groot. Studenten kunnen zich aanmelden voor stage, afstuderen en ook zijn er kansen voor studentenprojecten en aangesloten minoren.

Voor meer informatie over project en mogelijkheden neem contact met ons op.

Binnen URBINN worden duurzame, autonoom rijdende voertuigen, zowel hardware als software, ontwikkeld. Denk aan een zelfrijdende rolstoel, een last mile vehicle, tot een autonoom rijdende auto, maar ook aan algoritme ontwikkeling voor semantic mapping van omgeving met sensoren zoals medeweggebruikers, verkeersborden en obstakels. Het grootste project, de ontwikkeling van het last mile vehicle de Alley Hoop, dient als basis om steeds verder te ontwikkelen en allerlei onderzoek op te doen. URBINN is als LearningLab gelieerd aan het Lectoraat Smart Sensor Systems, terwijl de ontwikkeling van de voertuigen voor de weg geheel wordt gecoördineerd en gefaciliteerd binnen Betafactory en samen met Accenda gecoördineerd. Het onderzoek van URBINN sluit daarbij aan bij het onderzoeksplatform: Goed Bestuur in een Veilige Wereld.

URBINN valt in een breder officieel samenwerkingsverband Research Center Autonomous Driving (RADD) met o.a. de TU Delft, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Delft, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en het economisch stimuleringsprogramma Rifkin Next Economy met specifiek daarin het onderdeel Autonomous Vehicles Last Mile.

News

Delivery Day

Peter Menger – Afgelopen woensdag hebben de teams van de projecten Urban Innovations (Urbinn) en The Formula Cruisers van de Betafactory hun opbrengsten van het afgelopen kwartaal gepresenteerd. [...]

formula-en-alley.15

URBINN is powered by: