De Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) van De Haagse Hogeschool werkt als kennisinstelling al enige tijd samen met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsconcepten en autonoom vervoer door inzet van studenten en onderwijs.

Dit heeft geleid tot de succesvolle opzet van het LearningLab Urbinn, een toegepast mobiliteitsprogramma met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de duurzame mobiliteitsstromen in stedelijk gebied, specifiek in Delft, en het ontwikkelen van brede en tegelijkertijd specialistische kennis op dit gebied.

Binnen Urbinn worden autonoom rijdende voertuigen, zowel hardware als software, ontwikkeld. Denk aan een zelfrijdende rolstoel, een last mile vehicle, tot een autonoom rijdende auto, maar ook aan algoritme ontwikkeling voor semantic mapping van omgeving met sensoren zoals medeweggebruikers, verkeersborden en obstakels. Het grootste project, de ontwikkeling van het last mile vehicle de Alley Hoop, dient als basis om steeds verder te ontwikkelen en allerlei onderzoek op te doen. Urbinn is als LearningLab gelieerd aan het Lectoraat Smart Sensor Systems, terwijl de ontwikkeling van de voertuigen voor de weg geheel wordt gecoördineerd en gefaciliteerd binnen de Betafactory.

Het onderzoek van Urbinn sluit daarbij aan bij het onderzoeksplatform: “Goed Bestuur in een Veilige Wereld”.

News

URBINN

URBINN is powered by: 

hhs_logo
betafactory_logo
accenda_logo